Hvad betyder musikken for børns udvikling.

Den betyder meget for børns indlæringsevne. Musikkens rytme taler til venstre hjernehalvdel, og højre del opfatter melodiforløbet, samarbejdet stimulerer. Musik styrker både sprog og det sociale. Små børn reagerer åbent og positivt på musik, og har betydning for deres identitetsdannelse og udvikling. Den styrker nærheden, glæden og samværet.

I min pasningsordning går der ikke en dag uden sang, musik, dans og bevægelse. Når vi hører musik, er det både de traditionelle børnesange, pop/rock og gode danske sange, som vi alle synger med på. Vi leger med rim og remser, klapper takter og bruger enten vores sangkuffert eller instrumenter. Vi bevæger os til musikken, og derved styrkes motorikken, og børnenes selvopfattelse af kroppen.