Vores aktiviteter er blandede, så de dækker alle læreplaner.

Jeg bruger årshjul, og dermed er årets forløb planlagt ned i ugeplans aktiviteter. Vi har en ugentlig temadag, der bliver brugt på månedens tema.

 Vores legestue-ture ser således ud:


Onsdag: Legestue på Trekanten 9-12 (Vi spiser madpakker der)

Program: http://www.legestuerne.mono.net/

Her mødes vi med de andre dagplejere, som også er på gæstelisten.

Én gang om måneden, har vi en aftale med med en musikpædagog, som kommer og spiller og synger med os. Det elsker børnene.

Vores ture foregår om formiddagen, derfor er det vigtigt alle er her senest kl. 9. Til middag spiser vi hjemme, så børnene kan blive puttet i deres vogne. Når alle er vågnet, spiser vi frugt, og leger, evt. i haven eller på legepladsen til alle er hentet.

Jeg lægger vægt på, at hverdagen er rolig og hyggelig for børnene. Der er aktiviteter hver dag, men i et passende tempo.

Der er masser af hygge med musik og dans, sanglege, guitar og instrumenter, bevægelse, motorik og fri leg, alt efter børnenes alder, humør og medbestemmelse.

Vi bestræber os på så ofte som muligt, at være ude at gå en tur, lege i haven eller på legepladser i området, selvfølgelig afhængig af vejr og vind, og om alle børn er friske. Vi cykler ud på små og store ture, på vores ladcykel.

Jeg har uddannelse indenfor børn og natur, bevægelse samt musik, men vil ikke ligge mig fast på én af tingene, da vi godt kan lide en god og varieret blanding af det hele.

Vi deltager aktivt i de arrangementer der bliver lavet for os i nærområdet. Bl.a børnekarneval i øst og høstfest på Trekanten

Børnene vil af og til lave kreative ting, og til højtider laver vi hemmeligheder.

Altsammen selvfølgelig ufarligt og aldersvarrende, så det passer til barnets kunnen og formåen.