Igennem dagplejeforeningen, har jeg mulighed for at deltage i forskellige kurser og foredrag. Jeg har deltaget i følgende:

1. Børns kompetenceudvikling 0-5 år.
(Kompetencegivende AMU kursus på 4,9 dag. Formål/mål: Kan indgå i en relation med det 0-5 årige barn, og derved bidrage til barnets udvikling af kompetencer. Har forståelse for sammenhængen mellem barnets livssituation og dets kompetencer, samt barnets udtryk og oplevelse af verden) Kursusbevis.

2. Førstehjælp - for dig som har ansvaret for børn. Kursusbevis.

3. Foredrag om for tidligt fødte - af Lene Thorsager.

4. Foredrag om søvn - af Jan Ovesen.

5. Foredrag om børn - af AnneMette Rasmussen.

6. Foredrag om Sansemotorik og udvikling - af børnefysioterapeut Gitte Randorff.


7. Børns motorik, sansning og bevægelse 0-5 år.
(Kompetencegivende AMU kursus på 5 dage. Formål/mål: Kan inddrage børns sansemotoriske udvikling i det daglige pædagogiske arbejde ud fra kendskab til motorikkens betydning for barnets udvikling på alle områder. Kan medvirke til at stimulere og styrke børns fornemmelse af kroppen, så disse på sigt udvikler krops- og livsduelighed. Kan skabe et pædagogisk miljø, der giver børn de bedste betingelser for at udvikle deres sansemotorik, hvad angår de fysiske rammer, indretning, brug af legetøj og legeredskaber, og de opgaver, vi voksne stiller børnene overfor. Kan medvirke til at iværksætte motoriske aktiviteter ud fra de teorier om krop og læring, og med udgangspunkt i barnets egene positive erfaringer med brug af kroppen) Kursusbevis.

8. Foredrag om Signalstærke og intense børn - af Anja Sigvard.

9. Børn og natur.
(Kompetencegivende AMU kursus på 5 dage. Formål/mål: Kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. Kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Kan bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til naturen i rollen som professionel voksen) Kursusbevis.

10. Førstehjælp for småbørn (2017 kursusbevis)

11. Kursus i børneyoga