Jeres barn må ikke komme i pasning, hvis det ikke kan følge en normal dagligdag eller hvis den almene tilstand er dårlig. Der behøver ikke nødvendigvis være feber, for at være utilpas.

Det samme gælder ved diarré, børnesår og smitsom øjenbetændelse. Ved øjenbetændelse må barnet komme igen, når det har været i behandling 2 døgn.

Feber er over 38 og barnet skal være feberfrit 1 døgn inden pasning.

Omgangssyge er meget smitsom, og barnet skal, ifølge sundhedsstyrelsen, være symptomfrit i 48 timer inden pasning. Hvis forældre har omgangssyge, bringes/hentes barnet ved hoveddøren.

Der bedes generelt tages hensyn til smitterisiko.

Der kan gives livsnødvendigt medicin.

Kommer barnet ikke, bedes I give besked hurtigst mulig. Gerne aftenen før, eller senest kl. 9.

Husk at raskmelde igen.

Er jeg syg, giver jeg besked hurtigst mulig.